NYHETER:

 

Välkommen till Hirsiset Timmerhus

"Citat ur Dagens Industri bilaga september 2015"
Hur påverkar träkonstruktioner människors hälsa?

-Forskning visar att träkonstruktioner överlag har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. I länder som Schweiz och Österrike, där man har en lång tradition av att bygga i trä, bedrivs forskning kring sambandet mellan träbyggnader och hälsa. Träets naturliga egenskaper, exempelvis att det absorberar fukt när det är fuktigt utomhus och lagrar fukt när det är torrt utomhus bidrar bland annat till att öka komforten och minskar risken för att bakterier och virus ska sprida sig i fastigheten.

Finns det fler hälsofördelar med att bo och vistas i trähus?
-Trähus dammar mindre och avger lägre emissionshalter än betonghus, vilket är positivt för människors andning och luftvägar. Massiva träkonstruktioner har även en god energibevarande förmåga, vilket innebär att de kan bidra till att jämna ut temperatur- skillnader. Betong marknadsförs ofta som ett material med mycket goda energilagrande egenskaper. Det stämmer, men hus i massivt trä kan åstadkomma nästintill samma effekt, med fler hälsofrämjande egenskaper och mindre miljöpåverkan. Det är dessutom betydligt mer skonsamt för miljön att bygga och förvalta ett trähus.Ring eller maila för mer info eller för att erhålla broschyr.