Lamellträ

Ekologiska hus för hälsosamt boende och en miljövänlig produkt.

Lamellträhus, timmerhus, stockhus, lamelltimmerhus kärt barn har många namn. Trä är en förnyelsebar naturresurs och timmer är ett utmärkt material för husbyggnation. Hirsiset använder alltid det bästa råmaterialet från våra nordiska skogar som ger ett hållbart timmer för alla våra miljöer. Ett hus från Hirsiset är energisnålt och välbyggt för högsta kvalitet och bästa miljö. En timmervägg ger en bra balans mellan utomhusklimat och ett behagligt inomhusklimat. Forskning har påvisat att inomhusklimat i ett timmerhus i många fall är mer hälsosamt än många andra byggnadsmaterial.

Byggnadstimmret finns i olika former och dimensioner.

Ett exempel på s.k. korta hörn ofta ett krav på hus i stadsmiljö.